Wallstein Holding GmbH & Co. KG

Serwis elektryczny

Wallstein jest uznawany za wiodącego dostawcę specjalistycznych usług elektrycznych. W rzeciwieństwie do konkurentów oferujemy innowacyjne metody czyszczenia, które mogą być stosowane w instalacjach elektrycznych pod napięciem, gdy wyłączenie napięcia jest kosztowne lub niemożliwe.

W każdej branży właściciele i operatorzy skomplikowanych pod względem technicznym maszyn i urządzeń stają przed wyzwaniem, aby instalacje elektryczne były bezpieczne i czyste. Zanieczyszczenia spowodowane przez tłuszcze, kurz, osady olejowe, które występują na urządzeniach elektrycznych mogą powodować wyładowania niezupełne, łuki i zwarcia mające poważne konsekwencje, takie jak wypadki, pożary i nieoczekiwane przestoje w produkcji. Dlatego niezwykle ważne jest regularne i dokładne usuwanie zanieczyszczeń w celu utrzymania pełnej wydajności, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Okresowe intensywne czyszczenie pozwala uniknąć napraw i strat produkcyjnych, zmniejszając tym samym koszty operacyjne. Spełnia również wszystkie wymogi ustawowe dotyczące trwałości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy. W szpitalach i obiektach użyteczności publicznej często jest już prawnym obowiązkiem właściciela, aby okresowo kontrolować infrastrukturę elektryczną. Regularna konserwacja opłaca się, ponieważ wynikające z tego oszczędności przekraczają koszty utrzymania.

Aby wyeliminować zanieczyszczenie instalacji elektrycznych często używane są odkurzacze, sprężone powietrze, ręczniki – lecz dają one niewystarczający efekt czyszczenia. Osady często silnie przylegają do przewodów i zawierają, oprócz kurzu, oleje, tłuszcze, kwasy lub sole. Osady te nie mogą być dokładnie usunięte przez proces suchego czyszczenia. Tylko czyszczenie na mokro ze specjalnymi detergentami do czyszczenia dielektrycznego jest wystarczająco efektywne, aby osiągnąć wymagany rezultat. Dlatego Wallstein opracował unikalny i sprawdzony proces czyszczenia na mokro wszystkich rodzajów instalacji elektrycznych, takich jak szafy sterownicze, tablice rozdzielcze lub stacje transformatorowe.

Konieczne prace związane z konserwacją elektryczną wymagają zwykle przerw w zasilaniu, które mogą powodować straty w produkcji. Zaawansowana metoda czyszczenia firmy Wallstein posiada tą przewagę iż systemy elektryczne mogą pozostać pod napięciem w trakcie całego procesu czyszczenia. Jesteśmy ekspertami w czyszczeniu pod napięciem i jesteśmy w stanie wykonać prace nawet przy napięciach rzędu 36 kV. Zapewnia to bezpieczną i pełną funkcjonalność systemu przy zachowaniu absolutnej czystości w jak najbardziej ekonomiczny sposób. Nieoczekiwane przestoje w procesie produkcyjnym to już przeszłość.

Zanieczyszczenie urządzeń elektrycznych jest zazwyczaj zauważane za późno, ponieważ potrzeba okresowych inspekcji jest często nieuświadomiona. Wczesne rozpoznanie jest zatem kluczowe dla zidentyfikowania awarii elektrycznych przed wystąpieniem kosztownych uszkodzeń. W tym celu Wallstein stosuje różne techniki diagnostyczne. Promieniowanie podczerwone (IRT ) wykorzystane w kamerach jest szybką i skuteczną metodą do wykrywania gorących punktów w urządzeniu. Jeśli IRT nie jest możliwe, stosujemy najnowszą metodę badania ultradźwiękowego służącą do identyfikacji częściowych wyładowań, łukowych, koronowych oraz wibracji.

Serwis Olejowo-Smarowniczy

Jako specjaliści w zakresie gospodarki olejowosmarowniczej, firma Wallstein wykonuje wszelkie niezbędne prace związane z olejem, smarem i płynem chłodzącym, tak aby klienci mogli skoncentrować się na swojej podstawowej działalności. Korzystanie z najnowocześniejszych urządzeń do konserwacji obejmuje analizę, czyszczenie, filtrowanie, recykling i usuwanie płynów stosowanych w maszynach i urządzeniach.

Serwis wymienników ciepła

Wallstein znany jest również ze swojej wiedzy na temat wymienników ciepła spalin dla elektrowni węglowych i spalarni odpadów, wyposażonych w rury lub węże, wykonane z fluoropolimeru lub innych materiałów odpornych na korozję. W oparciu o doświadczenia naszych ekspertów, nasze usługi wymienników ciepła obejmują testy, czyszczenie i naprawę wiązek rur i wykładzin kanałów spalinowych z materiałów fluoroplastycznych.